Hlavní stránka

Deklarace partnerství při implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na dobrou praxi při přípravě a implementaci strategických změn a posílení principu partnerství otevírá prostor pro spolupráci s potenciálními zájemci o zapojení do implementace Národní strategie elektronického zdravotnictví. Cílem spolupráce je identifikovat a zahrnout do implementace strategie relevantní potřeby/požadavky a podněty subjektů, které budou změnami ovlivněny, nebo budou mít významný vliv na jejich vzájemnou komunikaci.
Výzva je zaměřena zejména na odbornou veřejnost (soukromé i veřejné subjekty). 
Preferovanou formou spolupráce je zejména podpora týmů Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím posuzování navržených změn a jejich dopadů, případně aktivní účasti na zpracování alternativních návrhů a zhodnocení jejich přínosů a dopadů.
Informace o implementaci a prioritách ministerstva najdete na stránkách Národní strategie elektronického zdravotnictví NSEZ.CZ.  Případný zájem o spolupráci je možné zaslat na emailovou adresu: nsez@mzcr.cz.

V emailu prosím uveďte:

  • Základní identifikační údaje
  • Oblasti, v rámci nichž nabízíte odbornou pomoc a kapacity
  • Specifické kompetence v oblasti eHealth, kterými organizace/subjekt disponuje
  • Rámcové kapacity (čas), který je možný pro potřeby spolupráce uvolnit
  • Kontaktní osobu pro danou organizaci/subjekt

Aktuality

Elektronický podpis obrazové zdravotnické dokumentace

17.9.2018

Diskuze nad možnostmi legislativně vyhovující (eIDAS) a zároveň v praxi proveditelné implementace pravidel vedení elektronické obrazové zdravotnické dokumentace v naší národní praxi.

Podrobnosti

29.8.2018 proběhne setkání k tématu "Založení IHE Česká republika"

27.8.2018

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) je mezinárodní iniciativa věnovaná sdílení dat v rámci zdravotní péče.

Podrobnosti

Informace o probíhající podpoře vytvoření Národního centra elektronického zdravotnictví

21.8.2018

Pro zajištění koordinovaného rozvoje elektronizace zdravotnictví je nutné vytvořit v České republice odbornou autoritu schopnou zajišťovat soustavný rozvoj konceptu elektronického zdravotnictví - Národní centrum elektronického zdravotnictví.

Podrobnosti

Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

5.6.2018

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor informatiky ve spolupráci se zástupci KHS, započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“.

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.